Kto môže otvoriť účet dieťaťu?

O zriadenie účtu neplnoletému dieťaťu môže požiadať zákonný zástupca.