Komu sa pri Poistení k úveru zasiela „Oznámenie o poistnej udalosti" – smrť, plná a trvalá invalidita?