Komu sa pri Poistení k úveru zasiela „Oznámenie o poistnej udalosti" – smrť, plná a trvalá invalidita?

Nahlasovanie poistnej udalosti – smrť alebo planá a trvalá invalidita sa oznamuje na tlačive  „Oznámenie o poistnej udalosti" a zasiela sa do poisťovne Kooperativa. Adresa poisťovne je uvedená na tlačive.