Komu sa pri Poistení k úveru zasiela „Oznámenie o poistnej udalosti" – pracovná neschopnosť, strata zamestnania alebo ukončenie živnosti?

Nahlasovanie poistnej udalosti – pracovná neschopnosť a strata zamestnania alebo ukončenie živnosti sa oznamuje na tlačive „Oznámenie o poistnej udalosti" a zasiela sa do poisťovne BNP Paribas Cardif. Adresa poisťovne je uvedená na tlačive.