Komu sa pri Poistení k úveru zasiela „Oznámenie o poistnej udalosti" – pracovná neschopnosť, strata zamestnania alebo ukončenie živnosti?