Kedy sa pripisujú úroky na termínovanom vklade?

Na termínovaný vklad sa úroky pripisujú v deň splatnosti.