Kde nájdem údaje virtuálnej karty, keď potrebujem niečo zaplatiť na internete?

Nájdete ich v v mobilnej apke George v dlaždici s virtuálnou kartou vo vašom prehľade. Stačí cez tri bodky alebo v záložke Funkcie karty zvoliť Zobraziť údaje karty.