Čo sa vyplatí v prípade totálnej škody?

V prípade totálnej škody na poistenom vozidle sa poistenému vyplatí poistné plnenie, ktorého výška zodpovedá všeobecnej hodnote motorového vozidla zníženej o hodnotu použiteľných zvyškov vozidla.