Čo potrebujem, aby mi fungoval George?

Ak máte minimálne verzie prehliadačov a operačných systémov, George vám bude fungovať. 

Prehliadače

  • Chrome  – súčasná verzia (a 4 predchádzajúce verzie),
  • Safari  – súčasná verzia (a 2 predchádzajúce major verzie),
  • Firefox – súčasná verzia (a 1 predchádzajúca verzia),
  • Edge – súčasná verzia (a 1 predchádzajúca verzia),
  • Opera – súčasná verzia (a 1 predchádzajúca verzia),
  • ostatné prehliadače nie sú podporované.

Operačné systémy mobilných telefónov

  • iOS 15.5 a viac
  • Android 8.0

Nastavenia mobilných telefónov

Veľkosť obrazovky: 4",
Pamäť: 1 GB,
Pripojenie: internetové pripojenie, min. 3G,
Cookies: povolené

V prípade, že takúto verziu nemáte musíte si prehliadač alebo operačný systém aktualizovať na novšiu verziu, príp. si zakúpiť novší mobilný telefón. Inak vám George nebude fungovať.