Čo mám robiť v prípade, ak mi transakcia nebola zrealizovaná z legislatívneho dôvodu?