Čo mám robiť v prípade, ak mi transakcia nebola zrealizovaná z legislatívneho dôvodu?

Môže sa stať, že vám platba nebude zrealizovaná z legislatívneho dôvodu, prípadne z dôvodu regulátora.

V tomto prípade vám odporúčame skontrolovať si zaslanú platbu, či obsahuje všetky povinné náležitosti.

  • Ak je príjemcom platby fyzická osoba, je nevyhnutné napísať jej celé meno a priezvisko.
  • Ak je príjemcom platby právnická osoba, je nevyhnutné uviesť jej celý názov a právnu formu (napr. s.r.o.; a. s. GmBh, Ltd., ...).

Ak ste v pôvodnej platbe tento údaj nemali správne napísaný, odporúčame vám, aby ste zadali platbu ešte raz so správnymi údajmi, prípadne ju zadajte ako štandardnú platbu.

Opatrenia Slovenskej sporiteľne v oblasti preverovania obchodov a dodržiavania medzinárodných sankcií nájdete tu.

Viac informácií vám vieme poskytnúť na našom Klientskom centre, prípadne v ktorejkoľvek pobočke.