Čo je to fixácia úrokovej sadzby? Kedy sa oplatí?

Fixácia je časové obdobie, počas ktorého sa úroková sadzba na úvere nemení. Pri spotrebných úveroch je fixácia do splatnosti úveru.