Čo je RPMN?

RPMN, ročná percentuálna miera nákladov vyjadruje v % všetky náklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským úverom (úrokovú sadzbu, poplatky, poistenie k úveru, ak sú na úvere uplatnené). Spôsob výpočtu RPMN na konkrétnom úvere banka zverejňuje. Príklady priebehu bankových obchodov.

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť