Čo je deň splatnosti?

Je to nasledujúci deň po uplynutí doby viazanosti termínovaného vkladu na Vkladovom účte. V tento deň môžete sumu vkladu zvýšiť alebo znížiť tak, aby bola dodržaná výška minimálneho vkladu.