Chcem kúpiť nehnuteľnosť už zaťaženú hypotékou. Dá sa to?

Je možné kúpiť aj nehnuteľnosť, na ktorej sa nachádza ťarcha z hypotéky. V tomto prípade predávajúci žiada svoju banku o predčasné splatenie úveru, nový budúci majiteľ žiada o poskytnutie novej hypotéky vo svojej banke.