Budem musieť meniť číslo účtu príjemcu na tvar IBAN aj v existujúcich trvalých príkazoch?

Nie, banka prekonvertovala číslo účtu príjemcu v existujúcich trvalých platobných príkazoch na úhradu z tvaru BBAN na IBAN už v júli 2013. Preto nie je potrebné do existujúcich trvalých platobných príkazoch na úhradu zasahovať.