Bude sa každá platba na internete potvrdzovať dvojfaktorovo?

Potvrdenie platby prostredníctvom aplikácie mToken alebo jednorazovým SMS kódom sa bude robiť u všetkých obchodníkov, ktorí používajú zabezpečenie 3D Secure. Na Slovensku a v Európskej únii by to mali byť všetky internetové obchody okrem tých, ktoré využívajú niektorú z legislatívne povolených výnimiek. Pokiaľ obchodník nemá 3D Secure alebo v prípade platieb mimo EÚ, sa platba uskutoční iba zadaním údajov z karty.