Bude banka akceptovať aj starý formát účtu?

Od 30. 1. 2016 bude banka akceptovať pri domácich prevodoch v mene EUR len číslo účtu príjemcu v tvare IBAN.