Akými jazykmi hovorí George?

George je k dispozícii v slovenčine a v angličtine.