Akým spôsobom budem spotrebný úver splácať?

Úver je možné splácať odpisom pohľadávky z účtu (inkasom) alebo trvalým príkazom z účtu v inej banke.