Aký je rozdiel medzi trvalým príkazom a inkasom?

Trvalý platobný príkaz na úhradu je určený na realizovanie pravidelne sa opakujúcich prevodov, výška ktorých sa v priebehu účinnosti trvalého platobného príkazu spravidla nemení. Súhlas s inkasom je určený na úhradu pravidelne sa opakujúcich prevodov, ktorých výška sa spravidla mení v deň splatnosti. Inkaso je realizované na základe zaslaného platobného príkazu na inkaso zo strany inkasanta.