Aký je poplatok za predčasné splatenie spotrebného úveru?

Predčasné splatenie spotrebného úveru je spoplatnené v zmysle sadzobníka poplatkov.