Aký druh poistenia je poistenie ŽIVOT?

Poistenie ŽIVOT je kapitálovo – investičné poistenie. Zahŕňa v sebe aj kapitálovú časť aj investičnú časť. Pomer medzi kapitálovou a investičnou časťou si určuje klient.