Akú minimálnu sumu sa oplatí investovať?

Výška investície je rôzna. Pred samotným investovaním by sa mal klient rozhodnúť, aké riziko je ochotný pri investovaní znášať, resp. aké výnosy by chcel dosiahnuť. Klientov vieme rozdeliť do troch skupín:

Konzervatívny investor – uprednostňuje bezpečnosť investícií pred výnosom. Takýto klienti investujú skôr do konzervatívnych fondov, resp. iných bankových produktov. Títo klienti si skôr zriaďujú termínované vklady alebo sporenia k účtom, kde sú ich prostriedky chránené Fondom na ochranu vkladov.

Vyvážený investor – tento klient je ochotný podstúpiť malé riziko, aby získal vyšší výnos. Takýto klienti investujú väčšiu časť peňazí do konzervatívnych fondov, resp. hľadajú možnosti pre kombinované investovanie (časť peňazí vložia napríklad na termínovaný vklad a časť peňazí do fondov).

Dynamický investor – je ochotný znášať veľkú mieru rizika, to znamená, že je ochotný riskantnejšie investovať, aby získal čo najvyšší výnos. Takýto klienti najčastejšie investujú do zmiešaných, alebo akciových fondov.

Minimálna suma investície je 500 eur (resp. pri ŠIP fondoch 3 000 eur) pri jednorázových investíciách, pravidelne mesačne sporiť je možné od 10 eur (resp. pri ŠIP fondoch 50 eur).