Ako viete, že sme vám SMS správy zaslali ako Slovenská sporiteľňa?

V schránke správ vášho mobilu odlíšite správy doručené z našej banky od ostatných podľa čísla odosielateľa 175, 2922, 1188 alebo 0903. Od 15.6.2019 sa telefónne číslo 2922 zobrazuje ako SLSP.