Ako si môžem prispôsobiť úvodnú obrazovku?

Každý panel hlavnej obrazovky si viete upraviť cez ikonu šípky vpravo hore. Konkrétne:

  • meniť farbu,
  • presúvať produkty,
  • meniť veľkosť okien jednotlivých produktov, aby ste mali lepší prehľad,
  • pridávať vlastné obrázky k produktom,
  • pomenovať si produkty, alebo zmeniť ich názov,
  • skryť produkty.