Ako mám postupovať pri predčasnom splatení hypotéky? Aký je poplatok?

O predčasné splatenie je potrebné požiadať v pobočke banky.

Za predčasné splatenie banka účtuje poplatok podľa sadzobníka poplatkov. Maximálna výška poplatku je 1 % z predčasne splatenej pohľadávky.