Ako funguje SMS notifikácia k účtu?

SMS notifikácia k účtu je on-line informácia o pohybe na účte klienta, ktorý vzniká na základe platobnej operácie.

Pri SMS balíku Extra si klient môže stanoviť:

- limit minimálnej sumy pohybu o ktorej chce byť informovaný,

- nočný režim zasielania správ, aby ho v nočných hodinách nerušilo ich doručovanie. Banka odoslanie správ pozdrží v čase od 22.00 hod. do 7.00 hod.

Charakteristika správy SMS notifikácie k účtu:

Každá správa obsahuje vždy len jednu transakciu. V správe je informácia o type platby – Platba kartou/Výber kartou/Obrat (len platobná operácia, nie poplatok)/Rezervácia. Disponibilný zostatok uvedený v správe je v mene účtu a je platný v čase generovania SMS správy.