Ako často môžem vyberať z vkladnej knižky?

Z Vkladnej knižky kapitál – z netermínovanej časti je výber možný kedykoľvek, z termínovanej časti je výber možný v deň splatnosti termínovaného vkladu.

Z Vkladnej knižky SPORObonus – môžete vyberať kedykoľvek.