Aké sú riziká pri investovaní do fondov?

Výnos a riziká spojené s investíciou závisia od niekoľkých faktorov. V prvom rade od typu podielového fondu, od doby zotrvania vo fonde a od vývoja na trhoch.