Aké podmienky musím spĺňať na zriadenie účtu online?

Na založenie účtu online musíte mať minimálne 18 rokov, musíte byť občanom SR s trvalým pobytom v SR.

Ak máte 15 – 18 rokov, Space účty Študent a Mladý si môžete založiť v pobočke banky.

V prípade ak máte od 15 do 17 rokov je nutná prítomnosť aj zákonného zástupcu.