V zahraničí budem nakazený a budem mať diagnostikované ochorenie COVID-19, bude mi poskytnuté lekárske ošetrenie a budem transportovaný do zdravotníckeho zariadenia. Aké náklady mi budú preplatené?

V prípade, že ste vycestovali do oblasti, ktorá bola vyhlásená ako riziková po dátume vášho vycestovania, poisťovňa vám v rámci poistenia liečebných nákladov preplatí náklady spojené s vyšetrením, liečením, hospitalizáciou a prípadný transport do vlasti, ktoré sú spojené v súvislosti s ochorením vrátane COVID-19.