Aká suma prevodu bude pripísaná na účet príjemcu, ak zvolím platobnú podmienku OUR?

Poplatky našej banky i poplatky ostatných bánk zúčastnených na vykonaní prevodu, hradíte vy. Poplatky našej banky budú zúčtované na ťarchu vášho účtu. Poplatky ostatných bánk, zúčastnených na prevode, môžu byť zúčtované na ťarchu vášho účtu v deň vykonania platby – ak sú našej banke známe alebo dodatočne, na základe reálne zdokumentovaných výdavkov príslušnej banky.