Aká je ochrana investovaných vkladov?

V prípade investovania do fondov sú vklady chránené v zmysle Zákona o kolektívnom investovaní, Zákona o cenných papieroch prostredníctvom Garančného fondu investícií. Celé znenie Všeobecných podmienok vyplácania náhrad z Garančného fondu investícií za nedostupný klientsky majetok u obchodníkov s cennými papiermi je zverejnený na stránke www.amslsp.sk.