ETF fondy

Ako prvá banka na Slovensku vám prinášame
pravidelné investovanie do ETFETF fondy

Ako prvá banka na Slovensku
vám prinášame
pravidelné investovanie do ETF

Jednoduché a prehľadné online investovanie 

Radi vám poradíme v pobočke, ale zvládnete to aj s Georgeom. V aplikácii sme zlepšili prehľadnosť a vyhľadávanie investičných produktov. Navyše, dáta o cenných papieroch sa zobrazujú v takmer reálnom čase, s 15-minútovým oneskorením. Na výber máte podielové aj ETF fondy, dlhopisy či akcie.

Flexibilita a online prístup

Vyberte si z našej širokej ponuky ETF fondov a jednorazovo aj pravidelne investujte pohodlne cez Georgea.
 

Flexibilita a online prístup

Vyberte si z našej širokej ponuky ETF fondov a jednorazovo aj pravidelne investujte pohodlne cez Georgea.
 

Nízke poplatky
 

Investujte cez Georgea s poplatkom len 1 % z objemu transakcie (minimálne 1 €) pri jednorazovom a 0,5 % pri pravidelnom investovaní.

Nízke poplatky
 

Investujte cez Georgea s poplatkom len 1 % z objemu transakcie (minimálne 1 €) pri jednorazovom a 0,5 % pri pravidelnom investovaní.

Za istých podmienok neplatíte daň

Závisí to od konkrétnej situácie individuálneho investora, nemusí to  platiť vždy a pre každého.
 

Za istých podmienok neplatíte daň

Závisí to od konkrétnej situácie individuálneho investora, nemusí to  platiť vždy a pre každého.
 

Investovanie do ETF vám prinášame v spolupráci so spoločnosťami

Investovanie do finančných nástrojov je spojené s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť finančných nástrojov nie je spoľahlivým ukazovateľom pre ich budúcu výkonnosť. Informácie uvedené na tejto stránke nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva, neboli vypracované ako investičný prieskum a nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany Slovenskej sporiteľne, a.s.