ETF fondy

Ako prvá banka na Slovensku vám prinášame
pravidelné investovanie do ETFETF fondy

Ako prvá banka na Slovensku
vám prinášame
pravidelné investovanie do ETF

Nízke poplatky
 

Investujte cez Georgea s poplatkom len 1 % z objemu transakcie (minimálne 1 €) pri jednorazovom a 0,5 % pri pravidelnom investovaní.