Bezhotovostný platobný styk

Plaťte pohodlne so službami elektronického bankovníctva.

Nástroje Bezhotovostného platobného styku

Platobný príkaz na úhradu

Využívate ho na prevod peňazí zo svojho účtu na účet zvoleného príjemcu.

Jednorazový platobný príkaz:

 • využívate ho na jednorazové platby alebo prevody,
 • môže byť individuálny alebo hromadný,
 • doklad o transakcii máte automaticky ako súčasť bankového výpisu.

Trvalý platobný príkaz:

 • automaticky realizuje pravidelné platby, ktorých výška sa nemení,
 • zabezpečuje bezproblémové úhrady napríklad sporenia, nájomného,
 • umožňuje stanoviť limit maximálneho zostatku, po ktorého prekročení sa voľné peniaze automaticky presunú na iný, vami určený spôsob zhodnotenia (sporiaci, vkladový, či iný účet).

Výhody Trvalého platobného príkazu:

 • šetrí čas aj peniaze,
 • nemusíte sledovať termíny a starať sa o pravidelné prevody,
 • vyhnete sa chybám vznikajúcim pri zadávaní jednotlivých prevodov.

Súhlas s inkasom:

Využívate ho pri pravidelných platbách, ktorých výška sa mení.

 

Súhlas s inkasom:

 • slúži na akceptáciu Platobných príkazov, ku ktorým ste sa zaviazali,
 • vypláca sa na základe žiadosti - Platobného príkazu v stanovený deň splatnosti,
 • je vhodný napríklad pri platbe za telekomunikačné služby, SIPO.

Výhody Súhlasu s inkasom:

 • oslobodí vás od sledovania termínov a výšky platieb,
 • ušetríte si čas,
 • usporíte na poplatkoch, ktoré sú niekoľkonásobne nižšie ako pri jednorazových platobných príkazoch.

IBAN kalkulačka

Nesprávne zadané predčíslie/číslo účtu. IBAN nie je možné vypočítať.

Číslo účtu vo formáte IBAN:

{iban}

IBAN validátor

Zadaný IBAN je platný

Zadaný IBAN nie je platný

Výpočet slúži len na informatívne účely a nezaručuje, že dané číslo účtu v skutočnosti aj existuje.