Informácie o platbách

Počet nájdených produktov:

Hotovostný platobný styk

Bežné operácie s vašou hotovosťou

Viac informácií

Domáci platobný styk

Prevody v eurách v rámci SEPA krajín

Viac informácií

Cezhraničný platobný styk

Využívate ho pri platobnom styku do/zo zahraničia alebo v cudzej mene v rámci SR

Viac informácií

Nový formát účtu IBAN

Ako bude vyzerať od 30. 1. 2016 vaše číslo účtu?

Viac informácií