Elektronické výpisy


Výpisy z účtov zašleme elektronicky:

  • denne, mesačne alebo ročne vám zašleme výpisy
    z bežných a úverových účtov
  • do všetkých kanálov elektronického bankovníctva
    (Internetbanking George, na mail)

Elektronické výpisy


Výpisy z účtov zašleme elektronicky:

  • denne, mesačne alebo ročne vám zašleme výpisy z bežných a úverových účtov
  • do všetkých kanálov elektronického bankovníctva (Internetbanking George, na mail)

Súvisiace produkty