Elektronické výpisy


Výpisy z účtov zašleme elektronicky:

 • denne, mesačne alebo ročne vám zašleme výpisy
  z bežných a úverových účtov
 • do všetkých kanálov elektronického bankovníctva
  (Internetbanking George, na mail)

Elektronické výpisy


Výpisy z účtov zašleme elektronicky:

 • denne, mesačne alebo ročne vám zašleme výpisy z bežných a úverových účtov
 • do všetkých kanálov elektronického bankovníctva (Internetbanking George, na mail)
 • výpisy vo formáte PDF sú použiteľné na daňové účely,
 • výpisy sú zasielané do:
  • Internetbankingu George,
  • e-mailu,
 • správa výpisov a notifikácií je k dispozícii v Internetbankingu.

Ako zmeníte papierový výpis na elektronický?

 • v Internetbankingu George kliknite Zmeniť na elektronické výpisy,
 • podpísaním bezpečnostného predmetu zmenu potvrdíte,
 • získate ročný elektronický výpis,
 • vyberáte si aj, či vám budeme doručovať výpis cez Internetbanking George alebo emailom.

Podrobný postup v Internetbankingu George:

Súvisiace produkty