Rýchle čerpanie

  • peniaze z kreditnej karty ihneď k dispozícii
  • možnosť previesť peniaze z kartového účtu na akýkoľvek eurový účetRýchle čerpanie

  • peniaze z kreditnej karty ihneď k dispozícii
  • možnosť previesť peniaze z kartového účtu na akýkoľvek eurový účet

Ako to funguje?

  • vďaka službe Rýchle čerpanie môžete čerpať časť peňazí z účtu vašej kreditnej karty okamžite po schválení karty alebo kedykoľvek neskôr,
  • prostriedky možno poskytnúť len držiteľovi hlavnej karty,
  • peniaze si môžete priamo v pobočke banky previesť na iný účet,
  • platí pre kreditné karty Štedrá karta, VISA Classic embosovaná a VISA Gold embosovaná.