Používaná karta
zadarmo

Mesačný poplatok vám vrátime späť

 • platí pre kreditné karty Visa Classic, Visa Gold a Štedré karty
  s úverovým rámcom 2 000 € a viac
Používaná karta
zadarmo

Mesačný poplatok vám vrátime späť

 • platí pre kreditné karty Visa Classic, Visa Gold a Štedré karty s úverovým rámcom 2 000 € a viac

Ako to funguje?

 • používajte kreditnú kartu na platby za tovar a služby,
 • zaplatený mesačný poplatok za hlavnú kreditnú kartu vám na začiatku ďalšieho mesiaca vrátime späť na účet,
 • výhoda platí pre držiteľov kreditných kariet Visa Classic, Visa Gold a tiež Štedrých kariet s úverovým rámcom 2 000 eur a viac.
 • Mesačný poplatok za kreditnú kartu Visa Classic alebo Visa Gold vám vrátime, ak ste počas kalendárneho mesiaca zaplatili celkovo:
  • 300 eur, pri úverovom rámci do 1 000 eur (vrátane),
  • 30 % z poskytnutého úverového rámca, pri úverovom rámci vo výške 1 001 až 3 333 eur,
  • 1 000 eur, pri úverovom rámci od 3 334 eur.
 • Mesačný poplatok za kreditnú kartu Štedrá karta vám vrátime, ak ste počas kalendárneho mesiaca zaplatili celkovo:
  • 30 % z poskytnutého úverového rámca, pri úverovom rámci 2 000 eur, 2 500 eur alebo 3 000 eur.
 • Do celkového objemu sa nepočítajú výber hotovosti, stornované transakcie, sumy pripísané z dôvodu vrátenia tovaru alebo za reklamácie, osobitné transakcie (platby za hazardné hry, lotérie, stávkovanie alebo nákup cudzej meny v zmenárni), ani prostriedky čerpané vďaka službe Rýchle čerpanie a Vyplatenie inej kreditnej karty.