Debetné karty

Debetné karty k osobnému účtu

  • elektronické a embosované karty Visa
  • doplnkové služby
  • vlastný dizajn karty

Vyberte si kartu z našej ponuky

Informácie k výmene platobných kariet Maestro/Mastercard na Visa kartu. Zistiť viac

Karty, ktoré už nevydávame

Od 5. júna 2021 už budeme vydávať a prevydávať len Visa karty. Všetky existujúce karty Maestro a Mastercard budeme postupne do konca roka 2021 prevydávať na karty Visa.

Doplnkové služby