PSD 2 dopady
platenie cez Georgea

Smernica Európskej únie o platobných službách (PSD2) platí od 13. januára 2018. Podľa nej musia banky aj kartové schémy medzi seba vpustiť technologické spoločnosti, tzv. tretie strany. Všetky zmeny zavedené touto smernicou sú v plnej sile účinné od 14. septembra 2019, pričom časť z nich mala priamy dopad na klientov bánk. V našej banke sme zaviedli zmeny tak, aby ste mohli pohodlne platiť a súčasne to bolo pre vás bezpečné.