PSD2 API Banking

PSD2 je revidovaná smernica EÚ o platobných službách,
ktorá reguluje nové platobné služby a sprístupňuje
platobné účty používateľom tretích strán

PSD2 API Banking

PSD2 je revidovaná smernica EÚ
o platobných službách, ktorá reguluje
nové platobné služby a sprístupňuje
platobné účty používateľom tretích strán

Čo je PSD2?

Kto sú tretie strany?

Čo sú Regulačné technické predpisy (RTS)?

Čo je API?

Prístup do Vyhradeného rozhrania Slovenskej sporiteľne, a.s. (ďalej „API“)