Overenie pravosti SMS s web linkou od Slovenskej sporiteľne

Ako prvá banka na Slovensku vám ponúkame možnosť potvrdiť si, či doručená SMS správa obsahujúca web linku (odkaz na internetové stránky), naozaj pochádza od Slovenskej sporiteľne.

Prečo je to dôležité?

Záleží nám na bezpečí vašich osobných údajov a chceme vás chrániť pred možnými útokmi podvodníkov (napr. phishing). Tí sa veľakrát vydávajú za niekoho iného, za banku či inú firmu, s cieľom odcudziť citlivé informácie, ako je číslo platobnej karty či prihlasovacie údaje. Alebo sa snažia získať prístup do vášho počítača či telefónu. Využívajú na to napríklad podvodný e-mail alebo SMS.

To však neznamená, že každá SMS s web linkou je nebezpečná. Tie, ktoré sme vám naozaj odoslali my, sú v poriadku a nemusíte sa báť na ne kliknúť.
Aby ste si mohli potvrdiť pravosť našich SMS s web linkou, vytvorili sme špeciálny nástroj. Ten vyhodnotí, či daná SMS pochádza skutočne od nás. Ak áno, môžete na linku smelo kliknúť.


Čo je to web linka?

Web linkou sa označuje odkaz alebo prepojenie, ktoré umožňuje dostať sa priamo na webovú stránku po kliknutí na ňu. Je ľahko odlíšiteľná od bežného textu tým, že býva farebne odlišná od zvyšku textu, prípadne podčiarknutá, napr.: https://www.slsp.sk/ludia/ucty. Web linky, ktoré používame v SMS správach majú doménu https://slsp.link/ a za nimi 7-miestny kód, napr.: https://slsp.link/1a3b5C7.

Ako si potvrdíte pravosť SMS?

Je to jednoduché:

1. Navštívte stránku https://mysecurity.slsp.sk/overenie-sms, alebo kliknite na tlačidlo Overenie SMS nižšie na tejto stránke.

2. Skopírujte text SMS s web linkou, ktorú si chcete overiť.

3. Text SMS správy vložte do textového poľa na stránke a zadajte telefónne číslo, na ktoré ste správu obdržali. Overiteľné sú len SMS obsahujúce web linku.

4. Kliknite na tlačidlo Skontrolovať.

Vyplnili ste formulár a tlačidlo „Skontrolovať“ je stále neaktívne (nedá sa naň kliknúť)?

Overte si:

1. Zadali ste telefónne číslo v správnom formáte?
Číslo zadávajte vo formáte +421 9XX XXX XXX.

2. Nachádza sa v SMS, ktorú sa pokúšate overiť, web linka?
Overujeme len naše SMS s web linkou.

3. Ak sa v SMS nachádza web linka, aký má tvar?
Naše SMS obsahujú štandardne linku https://slsp.link/ a za ňou 7-miestny kód, napr.: https://slsp.link/1a3b5C7 (rozlišujte veľké a malé písmená). Prípadne môžu obsahovať web linku začínajúcu ako https://slsp.sk.

Ak SMS obsahuje iný tvar web linky, aj keď vyzerá podobne ako naša pravá linka, neklikajte na ňu. Nejedná sa totiž o linku pochádzajúcu od Slovenskej sporiteľne a preto vám ju ani neumožníme skontrolovať. Esemesku nám, prosím, nahláste telefonicky na linku Klientskeho centra: 0850 111 888, 0910 111 888, 0915 111 888.