Bezpečnosť Mailbankingu

Z dôvodu bezpečnosti a lepšieho prenosu vám budeme správy zasielať kódované pomocou jedného z týchto programov: ZIP alebo PGP. Spôsob kódovania si môžete zvoliť podľa vlastného uváženia (uvediete v zmluve).

Pre správne prečítanie (rozkódovanie) prijatých súborov potrebujete mať na počítači jeden zo spúšťacích súborov uvedených programov: pkunzip.exe alebo pgp.exe.

Ak tieto programy nemáte, môžete si ich aj sami nahrať z internetu: WinZip, PKUNZIP, PGP.

PGP

Ak si zvolíte šifrovanie správy programom PGP skôr, ako vám začneme posielať takto kódované správy, je potrebné:

  • doručiť nám váš verejný kľúč PGP ako súbor spolu s jeho odtlačkom (fingerprint). Ak ste používateľom verzie PGP 7.0 alebo vyššej, generujte, prosím, váš verejný kľúč ako PGP-DHDSS. Použitie PGP-RSA kľúčov generovaných novšími verziami PGP nie je možné z dôvodu ich neúplnej spätnej kompatibility,
  • nahrať si náš verejný kľúč,
  • odtlačok verejného kľúča je: F27C 5D5C A48D B335 48C1 8060 E7DF 84C9 9B91 E780.

Zasielaný súbor budete môcť správne dekódovať až po úspešnej výmene verejných kľúčov.

Ak vznikne problém...

V prípade, že máte pripomienky k službe alebo sa u vás vyskytli technické problémy, pošlite nám správu na adresu info@slsp.sk.