Odklad splátok
LEX KORONA


Odklad splátok
LEX KORONA

Odklad splátok v zmysle zákona LEX KORONA

O odklad splátok LEX KORONA sa dalo požiadať do 30  9. 2023 (vrátane). Ak ste do toho termínu oň požiadali, odklad splátok posúdime a po splnení všetkých podmienok, aj schválime. Od októbra však už o nové odklady nebudete môcť požiadať kvôli ukončeniu mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19. Všetko, čo potrebujete vedieť o odklade splátok v zmysle zákona LEX KORONA, nájdete pre vašu informáciu na tomto linku.

Dostali ste sa pre pandémiu koronavírusu do ťažkej situácie?

Nájdeme spoločné riešenie a poradíme vám, aby ste sa vedeli správne rozhodnúť. Snažíme sa zabezpečiť vám čo najlepšie podmienky pre jednoduché zvládnutie každej životnej situácie.

Čo musíte vedieť o odklade splátok

Neunáhlite sa

V súlade so zákonom môžete o odklad požiadať len raz.

Konajte rozvážne

O odklad žiadajte, až keď je to naozaj nevyhnutné, a na toľko mesiacov, koľko naozaj potrebujete.

Zvážte pre a proti

Odklad splátok je vážna vec, úver sa ďalej úročí a odložené splátky budete musieť napokon zaplatiť.

Čo je dôležité vedieť?

  • O odklad musíte požiadať a je to bez poplatku.
  • Odporúčame požiadať online cez Georgea.
  • Odložiť si môžete najviac 9 mesačných splátok.
  • Konečná splatnosť úveru sa predĺži o dobu odkladu.
  • Odklad splátok neznamená ich odpustenie a úver sa počas odkladu ďalej úročí.
  • Odklad splátok sa netýka poplatkov za poistenie, budete ich platiť tak ako doteraz.
  • Ku dňu žiadosti nesmiete mať omeškanie úveru dlhšie ako 30 dní ani byť v stave zlyhania podľa osobitého predpisu.
  • O odklad splátok toho istého úveru môžete v rámci pravidiel LEX KORONA požiadať len raz.
  • Odklad splátok má vplyv na príznak zlyhania podľa právnych predpisov a zhoršuje vašu kreditnú kvalitu, najmä pri posudzovaní vašej schopnosti splácať úver pri budúcich úveroch. Informácia o odklade splátok vykazovaná do elektronického registra údajov o spotrebiteľských úveroch sa považuje za negatívnu.