Odklad splátok – LEX KORONA

Odklad splátok
– LEX KORONA

Dostali ste sa kvôli koronavírusu do ťažkej situácie?

Nájdeme spoločné riešenie a poradíme, aby ste sa vedeli správne rozhodnúť.

Našou snahou je zabezpečiť pre vás čo najlepšie podmienky pre jednoduché zvládnutie každej životnej situácie.

Informácie o odklade splátok

 • Neunáhlite sa – v súlade so zákonom môžete o odklad požiadať len raz.
 • Konajte rozvážne – o odklad žiadajte, až keď je to naozaj nevyhnutné, a na toľko mesiacov, koľko naozaj potrebujete.
 • Zvážte pre a proti – odklad splátok je vážna vec, úver sa ďalej úročí a odložené splátky budete musieť napokon zaplatiť.

Poradíme vám, prečítajte si ako najlepšie zvládnuť korona krízu.

Čo je dôležité vedieť?

 • O odklad musíte požiadať a je to bez poplatku,
 • odporúčame požiadať online cez Georgea,
 • odložiť si môžete najviac 9 mesačných splátok,
 • konečná splatnosť úveru sa predĺži o dobu odkladu,
 • odklad splátok neznamená ich odpustenie a úver sa počas odkladu ďalej úročí,
 • odklad splátok sa netýka poplatkov za poistenie, budete ich platiť tak ako doteraz,
 • ku dňu žiadosti nesmiete mať omeškanie úveru dlhšie ako 30 dní ani byť v stave zlyhania podľa osobitého predpisu,
 • k 29. februáru 2020 nesmiete mať omeškanie na inom nami poskytnutom úvere 100 eur a viac, dlhšie ako 30 dní,
 • o odklad splátok toho istého úveru môžete v rámci pravidiel LEX KORONA požiadať len raz,
 • odklad splátok má vplyv na príznak zlyhania podľa právnych predpisov a zhoršuje vašu kreditnú kvalitu, najmä pri posudzovaní vašej schopnosti splácať úver pri budúcich úveroch. Informácia o odklade splátok vykazovaná do elektronického registra údajov o spotrebiteľských úveroch sa považuje za negatívnu.

Vypočítajte si o koľko sa vám navýši splátka po odklade

Vaša pôvodná splátka sa po uplynutí odkladu zvýši o: 

V dôsledku odkladu splátok sa celkové preplatenie úveru zvýši o: 

*O počet mesiacov odkladu vám predĺžime splatnosť úveru, preto je dopad na výšku splátky po ukončení odkladu minimálny.

Uvedený príklad je len informatívny. Odklad splátok podľa LEX KORONA vám bude povolený až po vyplnení a potvrdení žiadosti bankou.

Požiadať o odklad splátok

Skôr, ako požiadate o odklad, vyhlasujete, že:

Svoju voľbu potvrďte kliknutím.

Zvoľte jednu z možností: