Staňte sa Dobrým anjelom
vďaka Georgeovi


Vyklikajte si trvalý príkaz v Georgeovi
a prispievajte na Dobrého anjela pravidelne

Staňte sa
Dobrým
anjelom
vďaka
Georgeovi


Vyklikajte si trvalý príkaz v Georgeovi
a prispievajte na Dobrého anjela pravidelne

Dobrí anjeli každý mesiac vracajú nádej na ľudskú dôstojnosť tisícom rodín

Čo je Dobrý anjel?

Dobrý anjel pomáha rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo dieťa trpí na rakovinu alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu, a kde táto choroba dostala rodinu do finančnej núdze.

Ako to funguje?

1. Dobrý anjel pomáha pravidelne každý mesiac.
Desaťtisíce darcov, Dobrých anjelov aj malými mesačnými príspevkami každý mesiac výrazne pomáha trom tisícom rodín chorých. Je na vás akou sumou prispejete.

2. Príspevky doručuje chorým do posledného centu

Peniaze prijímané v jednom mesiaci sa rozdeľujú prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca medzi rodiny chorých do posledného centu a rovným dielom. Všetky náklady na chod organizácie sú hradené z iných zdrojov.

3. Darca vždy presne vie, komu pomáha
Každý Dobrý anjel má vlastné Anjelské číslo a heslo a môže si kontrolovať, komu boli doručili jeho príspevky. Vidí meno, adresu a príbeh príjemcu. 

Ako sa stanem Dobrým anjelom

Aj jedno euro, zasielané pravidelne, pomôže. Suma trvalého príkazu môže byť rôzna. Priemerná suma, ktorú zasielajú Dobrí anjeli, je 7 €. Najobľúbenejší príspevok je 5 €, ale aj euro, či tri pomôžu. Pravidelné mesačné platby znamenajú pravidelní pomoc tým, ktorí to potrebujú.

v Georgeovi

v mobilnej aplikácii George

Údaje potrebné pre realizáciu platby alebo založenie trvalého príkazu

Účet Dobrého anjela: SK40 0900 0000 0055 5555 5555
Variabilný symbol: 555555
Špecifický symbol: 555555 (dôležitý pre správne spracovanie platby, ak ho nevyplníte nebudete môcť sledovať komu pomáhate)

Ako zístím komu pomáham

Svoje príspevky si môžete kontrolovať na stránke Dobrého anjel: https://www.dobryanjel.sk/profil-dobreho-anjela/prihlasenie/

Váš účet bude zriadený do 48 hodín po odoslaní prvej platby.

Vaše anjelské číslo: 5xxxxxxxxxx (posledných desať čísel z čísla účtu IBAN a predtým 5)

Vaše heslo: anjel

Heslo si môžete zmeniť po registrácii. Vo svojom profile si môžete doplniť osobné údaje a e-mailovú adresu, aby ste boli informovaný o anjelských novinkách.

V prípade, že máte problém s registráciou svojho Anjelského účtu kontaktujte infolinku Dobrého anjela.

Svoje príspevky môžete kontrolovať iba ak ste pri platbách vyplnili špecifický symbol 555555.

Komu ste pomohli uvidíte prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca, kedy sú peniaze prerozdeľované.

Pomôcť môžete aj jednorazovo

5 eurami

10 eurami