Staňte sa Dobrým anjelom
vďaka Georgeovi


Vyklikajte si trvalý príkaz v Georgeovi
a prispievajte na Dobrého anjela pravidelne

Staňte sa
Dobrým
anjelom
vďaka
Georgeovi


Vyklikajte si trvalý príkaz v Georgeovi
a prispievajte na Dobrého anjela pravidelne

Dobrí anjeli každý mesiac vracajú nádej na ľudskú dôstojnosť tisícom rodín

Čo je Dobrý anjel?

Dobrý anjel pomáha rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo dieťa trpí na rakovinu alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu, a kde táto choroba dostala rodinu do finančnej núdze.

Ako to funguje?

1. Dobrý anjel pomáha pravidelne každý mesiac.
Desaťtisíce darcov, Dobrých anjelov aj malými mesačnými príspevkami každý mesiac výrazne pomáha trom tisícom rodín chorých. Je na vás akou sumou prispejete.

2. Príspevky doručuje chorým do posledného centu

Peniaze prijímané v jednom mesiaci sa rozdeľujú prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca medzi rodiny chorých do posledného centu a rovným dielom. Všetky náklady na chod organizácie sú hradené z iných zdrojov.

3. Darca vždy presne vie, komu pomáha
Každý Dobrý anjel má vlastné Anjelské číslo a heslo a môže si kontrolovať, komu boli doručili jeho príspevky. Vidí meno, adresu a príbeh príjemcu. 

Ako sa stanem Dobrým anjelom

v Georgeovi

v mobilnej aplikácii George

Údaje potrebné pre realizáciu platby alebo založenie trvalého príkazu

Ako zístím komu pomáham

Pomôcť môžete aj jednorazovo