Financie samospráv a vplyv koronavírusu

Uvedomujeme si, že koronavírus môže mať negatívne dôsledky nielen pre súkromný sektor, ale aj pre územné a miestne samosprávy. Sme pripravení tieto dopady zmierniť a pomôcť vám možnosťami, ktoré ako banka máme. Veríme pritom, že príde aj pomoc zo strany štátu a ako najväčšia banka sme pripravení participovať aj na jej distribúcii.

Pomôžeme vám riešiť výpadok príjmov – aj pri maximálnej snahe všetkých zainteresovaných je možné, že samosprávy budú čeliť výpadku príjmov v dôsledku  krátkodobého zníženia výberu dane z príjmov fyzických osôb ako aj kvôli  neskorenému uhrádzaniu priamych daní. 

Aj preto sme prakticky pre všetky samosprávy už v predstihu schválili garantované limity kontokorentných úverov a to aj pre tie, ktoré zatiaľ nie sú klientmi Slovenskej sporiteľne. Z nich budete schopní uhrádzať splatné záväzky dodávateľom, mzdy a odvody zamestnancov, financovať školské a predškolské zariadenia a dokonca ich môžete použiť aj na kapitálové výdavky na realizáciu rôznych investičných projektov.

Flexibilné čerpanie aj splácanie  kontokorentný  úver vám vieme poskytnúť slehotou konečnej splatnosti až 10 rokov. Tento typ úveru nemá žiadny splátkový kalendár a celú sumu môžete flexibilne čerpať a splácať počas celej doby splatnosti. Je poskytnutý vo forme prečerpania (debetu) bežného účtu, takže dlžná suma sa automaticky znižuje každou platbou, ktorá vám príde na účet, a voľné prostriedky môžete opäť kedykoľvek využiť jednoducho zadaním platobného príkazu či výberom hotovosti z účtu.

Ako získate úver – ak vám predschválený limit vyhovuje, stačí potvrdiť záujem vášmu bankovému poradcovi telefonicky alebo e-mailom a v priebehu niekoľkých dní môžete mať peniaze k dispozícii bez toho, aby ste nám predkladali výkazy o hospodárení. Tie budeme potrebovať len v prípade, ak by ste mali záujem o vyšší limit, ako sme vám predschválili. Samozrejme, ak máte iné požiadavky na štruktúru financovaniam, radi ich s Vami prekonzultujeme a pripravíme optimálne riešenie.

Pomoc s existujúcimi úvermi  zároveň vás chceme touto cestou informovať, že sme pripravení spolupodieľať sa na riešení dočasne zhoršených podmienok pre napĺňanie povinností samosprávy aj úľavou  na úverových podmienkach vašich existujúcich úverových produktoch a to napríklad aj pri splátkových úveroch na základe vašej žiadosti formou zmeny v splátkových kalendároch (posun splatnosti istiny až o 6 mesiacov, dočasné zníženie splátok alebo odloženie úhrady najbližších splátok). Prípadne vám môžeme pripraviť ponuku na refinancovanie existujúcich úverov poskytnutých v iných bankách, ktoré môže v konečnom dôsledku pre vašu samosprávu znamenať výhodnejšie podmienky pre splácanie nie len v dlhšej lehote na splácanie, nižších splátkach ale aj nižšej úrokovej sadzbe a teda lacnejšom financovaní.

Poradíme vám – napíšte nám e-mail alebo zavolajte svojim poradcom. Radi vám pomožeme s poradenstvom a finacovaním.