Website Story


Úspešné príbehy webov, ktoré predávajú

Website Story


Úspešné príbehy webov, ktoré predávajú

už 4. novembra 2021

Cash flow firiem v čase krízy – záznam podujatia

Témy webináru:

  • Čo nás podľa makroekonomického výhľadu čaká v roku 2021
  • Ako riadiť cash flow v čase krízy – Ernst&Young a ich nástroj krátkodobého plánovania cash flow
  • Riešenia v oblasti financovania firiem, ktoré vám ponúka Slovenská sporiteľňa

Pozrite si naše webináre na aktuálne témy

Desať opatrení na boj s COVID-19

29. 4. 2020 o 18.00: Zorientujte sa v opatreniach vlády #akonato
s Katarínou Gašparovskou, s Evou Kusou a s Renátou Bláhovou
 

24. 4. 2020: Webinár o ekonomickom vývoji
s Máriou Valachyovou a s Katarínou Muchovou

8. 4. 2020: Financovanie firiem v čase krízy #akonato
s Katarínou Gašparovskou a s Patrikom Pajtášom