Prepočet kurzov cudzích mien

Zvoľte si

a

Kurzy použité pre prepočet sú poslednými zverejnenými kurzami z kurzového lístka Slovenskej sporiteľne, a.s.. Kurzový lístok sa mení pri významných zmenách na devízovom trhu. Kurzy uvedené v kurzovom lístku nezakladajú žiaden záväzok banky uzatvoriť obchod. Posledná aktualizácia lístka:

Kurzový lístok

Dátum

Vyberte:

Kurzový lístok sa mení pri významných zmenách na devízovom trhu. Ak je v lístku uvedených viac kurzov, platný je vždy kurz s najneskorším časom zverejnenia. Kurzy uvedené v kurzovom lístku nezakladajú žiaden záväzok banky uzatvoriť obchod.

Uvedené kurzy sú platné pre menové konverzie v objeme, ktorý neprevyšuje limit stanovený bankou. Pre konverzie vo vyšších objemoch sa použije kurz určený podľa aktuálnych podmienok na medzibankovom trhu.

Výmenný kurz

História výmenného kurzu pre

vyberte

Minulý týždeň
Od
Do
Fig1. - Exchange rate.