Potrebujete vyriešiť vzniknutý problém?

Poradíme vám so zadaním reklamáciePotrebujete vyriešiť vzniknutý problém?

Poradíme vám so zadaním reklamácie

Ako zadať reklamáciu

  • prostredníctvom kontaktného formulára,
  • cez Georgea,
  • osobne v ktorejkoľvek našej pobočke. Oslovte našich zamestnancov, často vám vedia ihneď pomôcť vyriešiť vašu požiadavku,
  • telefonicky na linke Klientskeho centra 0850 111 888,
  • písomne na adresu: Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava.

V záujme čo najrýchlejšieho riešenia vašej reklamácie, nezabudnite nám uviesť čo možno najviac faktov (najmä údaje, vďaka ktorým vás budeme vedieť identifikovať) a podrobný popis situácie alebo predmetu reklamácie.

Čo s vašou reklamáciou robíme ďalej

  • zaevidujeme ju, situáciu dôkladne prešetríme a hľadáme možnosti riešenia pre vás a pre zlepšenie našich služieb do budúcna,
  • odpoveď a zrozumiteľné vysvetlenie sa snažíme pripraviť v čo najkratšom čase, väčšinou to stihneme do 10 kalendárnych dní, v zložitejších prípadoch do 30 kalendárnych dní od prijatia,
  • v prípadoch, kedy je nevyhnutné komunikovať so zahraničnou bankou, sa môže lehota riešenia predĺžiť až na 6 mesiacov, o prípadnom predĺžení lehoty vás budeme informovať.

Viac informácií nájdete v Reklamačnom poriadku.

Vašu reklamáciu riešia

Ak nie ste spokojný s vyriešením