Potrebujete vyriešiť vzniknutý problém?

Poradíme vám so zadaním reklamáciePotrebujete vyriešiť vzniknutý problém?

Poradíme vám so zadaním reklamácie

Ako zadať reklamáciu

 • prostredníctvom kontaktného formulára,
 • cez Georgea,
 • osobne v ktorejkoľvek našej pobočke. Oslovte našich zamestnancov, často vám vedia ihneď pomôcť vyriešiť vašu požiadavku,
 • telefonicky na linke Klientskeho centra 0850 111 888,
 • písomne na adresu: Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava.

V záujme čo najrýchlejšieho riešenia vašej reklamácie, nezabudnite nám uviesť čo možno najviac faktov (najmä údaje, vďaka ktorým vás budeme vedieť identifikovať) a podrobný popis situácie alebo predmetu reklamácie.

Čo s vašou reklamáciou robíme ďalej

 • zaevidujeme ju, situáciu dôkladne prešetríme a hľadáme možnosti riešenia pre vás a pre zlepšenie našich služieb do budúcna,
 • odpoveď a zrozumiteľné vysvetlenie sa snažíme pripraviť v čo najkratšom čase, väčšinou to stihneme do 10 kalendárnych dní, v zložitejších prípadoch do 30 kalendárnych dní od prijatia,
 • v prípadoch, kedy je nevyhnutné komunikovať so zahraničnou bankou, sa môže lehota riešenia predĺžiť až na 6 mesiacov, o prípadnom predĺžení lehoty vás budeme informovať.

Viac informácií nájdete v Reklamačnom poriadku.

Vašu reklamáciu riešia

Martina
Hablovičová

Karty

Jaroslav
Izák

Retailové procesné centrum

Nikola
Miklášová

Karty

Peter
Krajčír

Retailové procesné centrum

Jana
Slaninková

Platby

Jana
Petríková

Retailové procesné centrum

Anna
Zelenková

Platby

Lenka
Srniaková

Retailové procesné centrum

Alena
Nemčeková

Ombudsman

Katarína
Stachová

Retailové procesné centrum

Ak nie ste spokojný s vyriešením

V prípade, ak s riešením vašej situácie nie ste spokojný alebo vysvetlenie a odpoveď na reklamáciu, ktorú ste od nás dostali, nie je dostatočné, je vám k dispozícii aj Ombudsman Slovenskej sporiteľne.

Termín osobnej návštevy si môžete s nami vopred dohodnúť e-mailom na adrese ombudsman@slsp.sk.

Na Ombudsmana sa môžete obrátiť:

 • e-mailom: ombudsman@slsp.sk
 • písomne: Slovenská sporiteľňa, a.s., ombudsman, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
 • osobne: po predchádzajúcej dohode, v budove Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej 48 v Bratislave.
  Termín si s nami dohodnite cez e-mail: ombudsman@slsp.sk