Kontakt pre médiá

Slovenská sporiteľňa, a. s.

oddelenie komunikácie
Tomášikova 48
832 37 Bratislava 

Viac informácií
Štefan Frimmer

riaditeľ odboru komunikácie a sponzoringu

tel.: 02/48 62 43 54

Marta Cesnaková

vedúca oddelenia komunikácie, hovorkyňa banky

tel.: 02/48 62 43 60

Lukáš Havlík

externá komunikácia

tel.: 02/48 62 43 56

Michal Kopecký

externá komunikácia

tel.: 02/48 62 43 63

Analytici banky

Mária Valachyová

hlavná ekonómka

Mária Valachyová vedie analytický tím Slovenskej sporiteľne 5 rokov. Venuje sa makroekonomickému vývoju slovenskej ekonomiky, analýzam bankového trhu a prieskumom trhu. Vyštudovala Ekonomickú univerzitu  v Bratislave a ukončila magisterský stupeň Centra pre ekonomický výskum a postgraduálne vzdelávanie
(CERGE-EI) v Prahe.  

tel.: 02/48 62 41 85

valachyova.maria@slsp.sk

katarina

Katarína Muchová

analytička

Katarína Muchová sa venuje makroekonomickému vývoju slovenskej ekonomiky v kontexte diania v eurozóne a vývoju na finančných trhoch. Štúdium ekonómie absolvovala na University of Bristol a University of St Andrews vo Veľkej Británii.
Po skončení štúdia najprv pracovne pôsobila v Londýne, od roku 2014 pracuje
v Slovenskej sporiteľni. 

tel.: 02/48 62 47 62

muchova.katarina@slsp.sk

katarina