Kontakt pre médiá

Slovenská sporiteľňa, a. s.

oddelenie korporátnej komunikácie

Tomášikova 48

832 37 Bratislava

Štefan Frimmer

vedúci oddelenia korporátnej komunikácie

tel.: +421 910 880 687

Marta Cesnaková

hovorkyňa banky

tel.: +421 910 880 084

Lukáš Havlík

externá komunikácia

tel.: +421 910 880 483

Analytici banky

Mária Valachyová

Mária Valachyová

hlavná ekonómka

Mária Valachyová vedie analytický tím Slovenskej sporiteľne 7 rokov, pričom analýzam a ekonómii v bankovom sektore sa venuje 15 rokov. Hlavnými oblasťami jej práce sú slovenská ekonomika, slovenský bankový trh a prieskumy trhov. Študovala na Center for Economic Research and Graduate Education – Economics Institute (CERGE-EI) v Prahe, so zameraním na menovú politiku, ekonometriu a ekonomiku tranzitívnych krajín. Predtým vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Od roku 2020 je riaditeľkou odboru stratégie a klientskej skúsenosti.

tel.: +421 911 891 102

valachyova.maria@slsp.sk

Katarína Muchová

Matej Horňák

analytik

Matej Horňák sa venuje analýze makroekonomického vývoja slovenskej ekonomiky. Absolvoval štúdium Hospodárskej politiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Inžiniersku prácu venoval štrukturálnej analýze slovenskej ekonomiky a skúmaniu vzťahu priemyslu a služieb. Ako výskumný asistent pôsobil v Industriewissenschaftliches Institut vo Viedni, v Slovenskej sporiteľni pracuje od februára 2020.

hornak.matej1@slsp.sk