Kontakt pre médiá

Slovenská sporiteľňa, a. s.

oddelenie korporátnej komunikácie

Tomášikova 48

832 37 Bratislava

Štefan Frimmer

vedúci oddelenia korporátnej komunikácie

tel.: 02/48 62 43 54

Marta Cesnaková

hovorkyňa banky

tel.: 02/48 62 43 60

Lukáš Havlík

externá komunikácia

tel.: 02/48 62 43 56

Michal Kopecký

externá komunikácia

tel.: 02/48 62 43 63

Analytici banky

Mária Valachyová

Mária Valachyová

hlavná ekonómka

Mária Valachyová vedie analytický tím Slovenskej sporiteľne 5 rokov. Venuje sa makroekonomickému vývoju slovenskej ekonomiky, analýzam bankového trhu a prieskumom trhu. Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave a ukončila magisterský stupeň Centra pre ekonomický výskum a postgraduálne vzdelávanie (CERGE-EI) v Prahe.

tel.: 02/48 62 41 85

valachyova.maria@slsp.sk

Katarína Muchová

analytička

Katarína Muchová sa venuje makroekonomickému vývoju slovenskej ekonomiky v kontexte diania v eurozóne a vývoju na finančných trhoch. Štúdium ekonómie absolvovala na University of Bristol a University of St Andrews vo Veľkej Británii. Po skončení štúdia najprv pracovne pôsobila v Londýne, od roku 2014 pracuje v Slovenskej sporiteľni.

tel.: 02/48 62 47 62

muchova.katarina@slsp.sk

Katarína Muchová