Kontakt pre médiá

Slovenská sporiteľňa, a.s.

oddelenie korporátnej komunikácie

Tomášikova 48

832 37 Bratislava

Komunikačný tím banky je k dispozícii pre otázky novinárov.
Ak ste náš klient alebo klientka a potrebujete sa čokoľvek opýtať, obráťte sa, prosím, na naše call centrum:

0850 111 888
0910 111 888
0915 111 888

Marta Cesnaková
hovorkyňa
banky

tel: +421 910 880 084
e-mail: press@slsp.sk

Lukáš Havlík
korporátna
komunikácia

tel: +421 910 880 483
e-mail: press@slsp.sk

Katarína Ragáčová
korporátna
komunikácia

tel: +421 918 593 272
e-mail: press@slsp.sk

Analytici banky

Mária Valachyová

hlavná ekonómka

Mária Valachyová vedie analytický tím Slovenskej sporiteľne 7 rokov, pričom analýzam a ekonómii v bankovom sektore sa venuje 15 rokov. Hlavnými oblasťami jej práce sú slovenská ekonomika, slovenský bankový trh a prieskumy trhov. Študovala na Center for Economic Research and Graduate Education – Economics Institute (CERGE-EI) v Prahe, so zameraním na menovú politiku, ekonometriu a ekonomiku tranzitívnych krajín. Predtým vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Od roku 2020 je riaditeľkou odboru stratégie a klientskej skúsenosti.

tel.: +421 911 891 102

valachyova.maria@slsp.sk

Matej Horňák

analytik

Matej Horňák sa venuje analýze makroekonomického vývoja slovenskej ekonomiky. Absolvoval štúdium Hospodárskej politiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Inžiniersku prácu venoval štrukturálnej analýze slovenskej ekonomiky a skúmaniu vzťahu priemyslu a služieb. Ako výskumný asistent pôsobil v Industriewissenschaftliches Institut vo Viedni, v Slovenskej sporiteľni pracuje od februára 2020.

hornak.matej1@slsp.sk

Matej Bašták

analytik

Matej Bašták sa zaoberá hlavne analýzami slovenského bankového sektora a finančných trhov. Magisterské štúdium vo finančnom odbore ukončil na Univerzite Komenského v Bratislave a na University of Groningen v Holandsku. Svoju kvalifikáciu si v témach investovania a finančnej analýzy neskôr rozšíril úspešným absolvovaním prestížneho programu CFA. Súčasťou analytického tímu Slovenskej sporiteľne je od roku 2017.

tel.: +421/2/48 62 84 13

bastak.matej@slsp.sk

Marián Kočiš

analytik

Marián Kočiš sa zameriava na makroekonomické a strategické analýzy v rámci slovenskej ekonomiky. Študoval na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity. V bankovom sektore pôsobí od roku 2013, pričom skúsenosti a odbornosť získal najmä v oblasti produktového manažmentu pre investičné a depozitné produkty. V analytickom tíme Slovenskej sporiteľne pôsobí od začiatku roka 2023.

kocis.marian@slsp.sk