Oslovovanie klienta cez telefón

Slovenská sporiteľňa, a.s. oslovuje svojich klientov aj cez telefón, predovšetkýcm cez svoje interné call centrum, ale má aj zazmluvnených externých partnerov, ktorí realizujú telemarketingové činnosti v mene Slovenskej sporiteľne (predaj niektorých produktov a služieb, prieskum spokojnosti klientov).

Momentálne telemarketingovú činnosť vykonávajú tieto externé zazmluvnené call centrá: 

  • MediaCall, s.r.o.,
  • CreditCall, s.r.o.,
  • Simio, s.r.o.

Tak ako v pobočke banky overujeme klientov cez Občiansky preukaz, aj poradca call centra si musí klienta Slovenskej sporiteľne, a.s. overiť, potrebuje si od klienta vyžiadať overovacie údaje. Overenie slúži ako ochrana klienta a predchádzame tak k prezradeniu bankového tajomstva inej osobe.

Naši zmluvní partneri sú zaviazaní k mlčanlivosti a osobné údaje klienta nemôžu využívať na iné účely.

Operátor externého call centra alebo poradca interného KC si môže od klienta pýtať tieto 4 overovacie údaje: 

  1. celé meno a priezvisko klienta,
  2. celá trvalá adresa klienta,
  3. posledné 4 čísla rodného čísla,
  4. celé číslo účtu alebo posledné 4 čísla platobnej karty.

Zoznam telefónnych čísiel externých partnerov:

Ostatní partneri

00421/222205797
00421/277277009
00421/221002813

 

Oslovovanie klienta cez telefón zo Slovenskej sporiteľne:

+421/2/58 26 89 68 – +421/2/58 26 89 79
+421/2/60 20 10 60 – +421/2/60 20 10 69
+421/2/40 20 30 40 – +421/2/40 20 30 49
+421/2/48 70 03 10 – +421/2/48 70 03 19
+421/2/57 20 10 10 – +421/2/57 20 10 19
+421/2/69 20 10 70 – +421/2/69 20 10 79

Marketingové SMS správy zo Slovenskej sporiteľne:

Pre zastavenie posielania našich marketingových SMS správ odošlite text: STOP SMS na číslo 0902 021 188.