Potrebujete sa s nami spojiť?

Ak hľadáte infolinku, kde sa môžete poradiť s problémom či položiť otázku o produktoch a službách Slovenskej sporiteľne, pomôže vám naše Klientske centrum. Zavolajte nám na tieto telefónne čísla:

0850 111 888
0910 111 888
0915 111 888

Z akých čísel vám môžeme volať zo Slovenskej sporiteľne?

Slovenská sporiteľňa, a.s. oslovuje svojich klientov aj cez telefón, predovšetkým cez svoje interné call centrum, ale má aj zazmluvnených externých partnerov, ktorí realizujú telemarketingové činnosti v mene Slovenskej sporiteľne (predaj niektorých produktov a služieb, prieskum spokojnosti klientov).

Momentálne telemarketingovú činnosť vykonávajú tieto externé zazmluvnené call centrá: 

  • ConectArt s.r.o.
  • Dropick, s.r.o.
  • Loyalty Group, s. r. o.

Tak ako v pobočke banky overujeme klientov cez občiansky preukaz, aj poradca call centra si musí klienta Slovenskej sporiteľne overiť, potrebuje si od klienta vyžiadať overovacie údaje. Overenie slúži ako ochrana klienta a predchádzame tak prezradeniu bankového tajomstva inej osobe.

Naši zmluvní partneri sú zaviazaní k mlčanlivosti a osobné údaje klienta nemôžu využívať na iné účely.

Ako si overíme, že hovoríme naozaj s vami?

Operátor externého call centra alebo poradca interného klientskeho centra si môže od vás ako klienta pýtať tieto 4 overovacie údaje

  1. celé meno a priezvisko
  2. celá trvalá adresa
  3. posledné 4 čísla rodného čísla
  4. celé číslo účtu alebo posledné 4 čísla platobnej karty

Zoznam telefónnych čísiel externých partnerov

Hovory od externých partnerov sú uskutočňované z nasledujúcich čísiel, resp. skupín čísiel:

Oslovovanie klienta cez telefón zo Slovenskej sporiteľne

Hovory od našich operátorov sú uskutočňované z nasledujúcich skupín čísiel:

Marketingové SMS správy zo Slovenskej sporiteľne:

Pre zastavenie posielania našich marketingových SMS správ odošlite text: STOP SMS na číslo 0902 021 188.

Dôležité dokumenty